آقای خوانساری

کابینت کلاسیک

معرفی پروژه

 کارفرما با انتخاب متریال ممبران در این پروژه از ما خواست تا آشپزخانه ای به سبک کلاسیک طراحی کنیم . به دلیل وجود اختلاف سطح بین دو قسمت آشپزخانه قسمتی از یونیت ها را بر روی سطحی بالاتر طراحی کردیم تا فضای بیشتری در آشپزخانه برای رفت و آمد به وجود آوریم و از تضاد رنگ سفید کابینت ها با سنگ کانترتاپ مشکی برای تنوع رنگ در آشپزخانه کمک گرفتیم. هم چنین از سنگ کانترتاپ برای بین کابینتی سنگ استفاده کردیم تا فضای آشپزخانه را منحصر به فرد تر جلوه دهیم.

کابینت

رنگ بدنه ۱ رنگ بدنه ۲ جنس سنگ جنس درب سبک کار
ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون سوم ستون سوم

کمد

رنگ بدنه۱ جنس درب رنگ کار
ستون اول ستون دوم ستون سوم

میز تلویزیون

رنگ بدنه جنس بدنه
ستون اول ستون دوم

پروژه های مشابه