کابینت مدرن مات | خانم جاهدی

پروژه ی خانم جاهدی

در طراحی آشپزخانه خانم جاهدی برای یکدست نشان دادن فضا از کاور یخچال استفاده کرده ایم همچنین با استفاده از ترکیب رنگ سفید و طوسی برای دیوار آشپزخانه و بدنه کاور یخچال آشپزخانه در آشپزخانه تنوع رنگی ایجاد کردیم و به محیط آن جذابیت بیشتری بخشیدیم .
طراحی اپن در این آشپزخانه به دو دلیل انجام شد :تا حدودی جداسازی نسبت به سایر فضاها و مکانی برای صرف غذای خانواده و گپ و گفت و گوی آن ها هنگام کار در آشپزخانه

مشخصات کلی

سبک کابینتنوع سنگ صفحهبرند سنگاکسسورینوع دربروکشبرند روکشاپلاینس توکار
کابینت مدرنکوارتزSILESTONEجک اونتوس بلوم
سطل زباله توکار
کابینت ام دی
اف
کابینت مدرن ماتALVICفر و ماکروفر و هود

پروژه های مشابه