کابینت براق ، بهترین انتخاب برای آشپزخانه های کوچک