پروژه جناب عبدالهی – خیابان دروس

معرفی پروژه

کابینت

رنگ بدنه ۱ رنگ بدنه ۲ جنس درب سبک کار
طوسی سفید(چوب) هایگلاس براق مدرن