پروژه آقای حیدرخانی – مهرشهر

معرفی پروژه

کابینت

رنگ بدنه ۱ رنگ بدنه ۲ جنس درب سبک کار
طوسی چوب هایگلاس مات مدرن

کمد

رنگ بدنه۱ جنس درب سبک کار
کرم شیشه مدرن

درب

سبک
مدرن

میز تلویزیون

رنگ بدنه جنس بدنه
سفید هایگلاس براق