پروژه‌ی خانگی آقای مددی

پروژه ی آقای مددی

پروژه‌ی آقای مددی با ترکیب رنگ های گردویی نمای خاصی به کابینت های کلاسیک آشپزخانه ایشان داده است. یراق های استفاده شده در این کار از نوع ریل های پهلو به رنگ طوسی و از برند بلوم می باشد. همچنین دستگیره های روکار آن نیز که به رنگ برنز می باشد بسیار با رنگ کابینت ها همخوانی دارد. جک های استفاده شده نیز از برند بلوم می باشد.

مشخصات کلی

سبک کابینتنوع سنگ صفحهبرند سنگاکسسورینوع دربروکشبرند
کلاسیککورینSAMSUNGچوب راش

پروژه های مشابه