پروژه‌ی خانگی آقای بزمه

پروژه ی آقای بزمه

پروژه‌ی آقای بزمه با ترکیب رنگ های طوسی و گردویی نمای خاصی به کابینت های مدرن آشپزخانه ایشان داده است. یراق های استفاده شده در این کار از نوع ریل های پهلو به رنگ طوسی و از برند بلوم می باشد. همچنین دستگیره های مخفی آن نیز، از نکات ریز در این پروژه می باشد.

مشخصات کلی

سبک کابینتنوع سنگ صفحهبرند سنگاکسسورینوع دربروکشبرند
مدرنکورینSAMSUNGسبد سوپر زمینیMDFماتALVIC

پروژه های مشابه